top of page

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА WWW.DREKKABRANDS.COM

 

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

Уебсайтът www.drekkabrands.com се притежава от „Дрека“ ООД и се управлява от „Дрека“ ООД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително но не само Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

 

“Дрека” ООД се стреми уебсайтът www.drekkabrands.com да е удобен за разглеждане и да съдържа възможно най-много информация, която би могла да ви интересува. Ние се грижим за сигурното й ползване, за да можете да сте спокойни, че личните ви данни и права са защитени.

 

Извършвайки дейността си, „Дрека“ ООД, ЕИК BG204246827, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Макгахан 71А, обработва информация в уебсайта, между която и такава, представляваща лични данни.

 

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да ви информира за начина, по който обработваме в качеството на администратор вашите лични данни, както и вашите права.

 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „Дрека“ ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните ви данни, която ви предоставяме.

 

2. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

 

„Дрека“ ООД не обработва информация за Вас свързана с лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.

 

3. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Дрека“ ООД събира, използва, съхранява и обработва личните ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите на уебсайта. Данните ви служат за свързване с вас следствие на подадено запитване за услугите, които предлагаме. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Дружеството, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „Дрека“ ООД.

 

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Дрека“ ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга в уебсайта и предоставяте информация на „Дрека“ ООД.

 

Когато потребител посети нашия уебсайт, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

- Уебстраницата, която ви е препратила към нас;

- IP адрес;

- Дата и продължителност на посещението ви;

- Количеството на прехвърлените данни;

- Информация за браузъра и операционната система, която ползвате;

- Гео локация;

 

4. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

- При изпращане на запитване за услугите, които предлагаме – имената ви; електронния ви адрес; телефонен номер;

 

5. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Дрека“ ООД са:

- Дейности по управление на уебсайта;

Личната информация, която събираме, ни позволява да ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. 

  

Възможно е периодично да използваме личната ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

 

Възможно е и да използваме личната ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на „Дрека“ ООД.

 

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от вас информация, за да администрираме тези програми.

 

В допълнение, вашите данни се обработват от „Дрека“ ООД и за целите на:

- Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на „Дрека“ ООД, на основание легитимния интерес;

- Запитвания, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието ви;

 

 

6. COOKIES ИЛИ „БИСКВИТКИ“ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

6.1. УПОТРЕБА НА COOKIES (БИСКВИТКИ)

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните ви посещения, за да подобрим и улесним вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които „Дрека“ ООД използва на интернет страницата си. Ние ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

 

6.2. КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ (БИСКВИТКИ), КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ DREKKA.BG?

Уебсайтът използва бисквитки, за да улесни навигацията ви. 

 

Използват се следните бисквитки:

- Бисквитки, необходими за функциониране на вашето търсене, които ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация ви през цялото търсене;

- Персонализиращи бисквитки, които ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните ви посещения, покупки и др. Позволяват ви да намерите по-бързо офертите, които най-много ви подхождат;

- Рекламни бисквитки, които ви позволяват да получавате оферти от „Дрека“ ООД на онлайн магазина на външни партньори

 

Вие можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля, обърнете се към производителя на вашия интернет браузър.

 

„Дрека“ ООД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

7. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът ви до социалните мрежи като Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Дрека“ ООД не отговаря за защитата на личните ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

8. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи „Дрека“ ООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на „Дрека“ ООД или помагат на „Дрека“ ООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

 

За случаите, в които „Дрека“ ООД споделя информация за вас с трети лица – доставчици на „Дрека“ ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

 

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене – „Дрека“ ООД да разкрие личната ви информация. Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

 

Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 

9. ТРАНСФЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ

„Дрека“ ООД не прехвърля данните ви в трети страни извън ЕС като правило.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

„Дрека“ ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

 

Всички служители на „Дрека“ ООД са задължени да опазват поверителността на информацията ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

 

За случаите, в които „Дрека“ ООД споделя информация за вас с трети лица – доставчици на „Дрека“ ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. 

 

11. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

12. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ако сте предоставили ваши лични данни на „Дрека“ ООД, вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията ви за контакт, като пишете на shop [at] drekka.bg;

- право на достъп до личните ви данни, обработвани от „Дрека“ ООД;

- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните ви данни;

- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните ви данни, когато има законни основания за това;

- право да откажете обработване на личните ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени вашите права за защита на данните. Информация за компетентния орган: Комисия за защита на личните данни, Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02 915 3 518, интернет страница: www.cpdp.bg

 

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на shop@drekka.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: 1510 София, ул. Макгахан 71А, за длъжностното лице за защита на личните данни.

 

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

 

Упражняването на вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 

XIII. ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Дрека“ ООД, свържете се с нас и ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 

XIV. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за защита на личните данни“. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за защита на личните данни“.

 

Настоящите условия влизат в сила на 01.07.2020 г.

  1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защита на лични данни в „Дрека“ ООД, моля да се свържете с нас по един от следните начини:  на имейл адрес: shop [at] drekka.bg; на пощенски адрес: 1000 София, ул. Макгахан 71А, за длъжностното лице за защита на личните данни;

bottom of page